BEAUTEM - NABOTA

Đặc điểm và lợi ích của BEAUTEM:

1. Công nghệ bản quyền:

- BEAUTEM® được nghiên cứu phát triển dựa trên 30 năm kinh nghiệm của DAEWOONG  trong công nghệ sinh học.

- BEAUTEM® đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua quá trình tinh lọc được cấp bản quyền.

→ Số bản quyền KR 10-1339349 (năm 2013)

2. Giảm thiểu tạp chất:

- BEAUTEM® có độ tinh khiết cao được sản xuất với quá trình tinh lọc được cấp bản quyền, trong đó các tạp chất được loại bỏ tối đa.

3. Phát triển toàn cầu:

- Với chất lượng sản phẩm vượt trội, BEAUTEM® đã được ký hợp đồng để phân phối đến khoảng 90 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và 28 nước Châu Âu.

BEAUTEM® – Sản phẩm botulinum toxin với độ tinh khiết cao:

- BEAUTEM® là sản phẩm có độ tinh khiết cao được sản xuất theo quá trình tinh lọc được cấp bản quyền. (Số bản quyền KR. 10-1339349)

- BEAUTEM® là botulinum toxin với độ tinh khiết cao được sản xuất bởi một quá trình hiệu quả.

BEAUTEM® – Chứng minh hiệu quả nhanh chóng trong cải thiện các nếp nhăn vùng chân mày:

- Tỷ lệ đáp ứng: Số lượng bệnh nhân hoặc tỷ lệ của toàn bộ số bệnh nhân; những người có điểm số đánh giá giảm trên 1 điểm.

- Phương pháp đánh giá: Các bác sĩ độc lập cho điểm số mức độ nếp nhăn vùng chân mày khi bệnh nhân cau mày tối đa theo thang điểm sau: 0 điểm (không có nếp nhăn), 1 điểm (mức độ nhẹ), 2 điểm (mức độ trung bình), 3 điểm (mức độ nặng).

=> BEAUTEM® cho thấy hiệu quả cải thiện đối với các nếp nhăn vùng chân mày chỉ sau 2 ngày tiêm sản phẩm. (Tỷ lệ cải thiện: 85,37%)

Kỹ thuật pha và hoàn nguyên BEAUTEM®:

1. Sử dụng một ống tiêm phù hợp, rút nước muối pha tiêm (xem bảng pha loãng bên dưới). NaCl 0,9% được khuyến cáo sử dụng.

2. Đưa kim tiêm và một cách chậm rãi và tiêm nước muối pha tiêm vào lọ thuốc BEAUTEM®.

3. Tiêm chậm rãi và tránh hình thành bọt khí.

4. Nhẹ nhàng trộn đều BEAUTEM® đông lạnh khô cho đến khi dung dịch hoàn toàn sạch và không có bất kỳ một loại hạt nào thấy rõ được.

5. Ghi lại ngày giờ hoàn nguyên. Dung dịch nên được tiêm trong vòng 24 giờ sau khi được hoàn nguyên.

6. Sản phẩm hoàn nguyên nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2~8oC.

Bảng công thức pha loãng:

Diluent added / Chất pha loãng

(NaCl 0,9%)

Resulting Dose / Nồng độ

(U / 0.1 ml)

BEAUTEM® 50U

BEAUTEM® 100U

BEAUTEM® 200U

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

10,0 U

1,0 ml

2,0 ml

4,0 ml

5,0 U

1,25 ml

2,5 ml

5,0 ml

4,0 U

2 ml

4,0 ml

8,0 ml

2,5 U

4 ml

8,0 ml

16,0 ml

1,25 U

 

Qui trình tiêm:

- Sử dụng kim tiêm vô trùng 30 gauge, tiêm một liều 0,1 ml vào mỗi điểm trong 5 điểm tiêm: 2 mũi tiêm, mỗi mũi tiêm vào mỗi cơ cau mày và một mũi tiêm vào cơ mảnh khảnh, tổng liều là 20 đơn vị.

- Hoạt lực của BEAUTEM® đã được chứng minh là hiệu quả khi bảo quản trong tủ đông trong vòng đến 4 tháng, bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến 5 tuần và 4 lần lặp đi lặp lại quá trình cấp đông / rã đông sau hoàn nguyên.

Độ ổn định sau khi pha loãng:

- Độ ổn định của dung dịch tại nhiệt độ đông lạnh sau khi pha loãng (-15~25oC)

- Độ ổn định của dung dịch tại nhiệt độ phòng sau khi pha loãng (15~25oC)

- Độ ổn định của dung dịch khi lặp đi lặp lại cấp đông / rã đông sau khi pha loãng (-15~25oC / 2~8 oC)

Chu kỳ: Liên quan đến quá trình cấp đông (-15 ~ -25oC, 7 ngày) và rã đông (2~8 oC, 48 giờ) của dung dịch là 1 chu kỳ, chu kỳ được lặp đi lặp lại 4 lần.

- Trong các tiêu chí kiểm tra đảm bảo chất lượng thì hoạt lực tiêu chuẩn là 80~125% khi đối chiếu với BEAUTEM® 100 đơn vị.

Các yêu cầu về đăng ký bảo quản của Hàn Quốc đối với BEAUTEM®: Sử dụng trong vòng 24 giờ sau khi pha loãng, giữ dung dịch được pha loãng trong tủ lạnh ở nhiệt độ 2~8 oC.

Mục tiêu: Đánh giá độ ổn định của BEAUTEM® 100U được duy trì tại nhiệt độ phòng, nhiệt độ đông lạnh và sau qui trình đông lạnh / rã đông sau khi pha loãng, thông qua đánh giá hoạt lực trên động vật.

Phương pháp: Đánh giá hoạt lực được thực hiện sử dụng 3 lô BEAUTEM® 100U, đo lường giá trị trung bình của hoạt lực, đã xác nhận độ ổn định của BEAUTEM® 100U được pha loãng trong nước muối thông qua đánh giá hoạt lực trên động vật tại nhiệt độ phòng, nhiệt độ đông lạnh và sự lặp đi lặp lại của qui trình cấp đông / rã đông.